Loading...

Welkom bij BLSC

BLSC stelt zich als doel een draagvlak te vormen voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van zijn leden bij de ontwikkeling, financiering, exploitatie en instandhouding van winkelcentra in de ruimste betekenis van het woord en het promoten van deze centra op de Belgische en Luxemburgse markt.

BLSC profileert zich als:

  • Woordvoerder en vertegenwoordiger bij uitstek van de Shopping Center Industry naar alle privéorganisaties en officiële instanties, de federale, gewestelijke en lokale overheid en alle belangenverenigingen – zowel handelaars- als consumenten-organisaties
  • Gesprekspartner bij uitstek voor de sector zelf van de winkelcentra door het bekend maken en het doen aanvaarden van hun standpunten in materies rond de evolutie van de ‘Shopping Center Industry’
BESTEL DIRECTORY (2018)
WORD LID
Ledenlijst
ledenlijst NextGen
login

Structurele Partners

20-21/09 – Study Trip Lyon-Marseille
25/09 – Padel initiation – Save the date
11/10 – Excellence Awards – Save the date
26 & 27/10 – NextGen Quick Trip Metz

Structurele Partners