Wedstrijdgreglement

Main Partner Excellence Awards Shopping & Retail

ARTIKEL 1

Op 14 oktober 2021 organiseren BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail & Shopping Centers)  en RFB (Retail Forum Belgium) voor de tweede maal gezamenlijk de Excellence Awards Shopping and Retail. De uitreiking van de Awards zal doorgaan in zaal Skyhall in Zaventem. Tijdens deze feestelijke avond worden niet minder dan vijf Excellence Awards uitgereikt. Vooreerst ontvangt het meest spraakmakende retailbedrijf de Retailer Excellence Award. Daarnaast worden het beste shoppingcenter en beste retailpark beloond voor de fraaiste realisatie of renovatie van de laatste 2 jaar. Ook de sterkste marketing- of animatie-actie in een shopping of retailpark uit het afgelopen jaar wordt met een award beloond. Ten slotte zetten we met de Career Achievement Award een persoonlijkheid in de bloemen die zich verdienstelijk maakte voor de retail.

ARTIKEL 2

Een onafhankelijke  internationale jury zal 1 Shopping Center en 1 Retail Park aanduiden als Laureaat.

 ARTIKEL 3

De deelname aan de Excellence Awards Shopping & Retail wedstrijd is vrij en gratis. De Shopping Centers & Retail Parks die genomineerd zijn voor de Excellence Awards Shopping & Retail wedstrijd, en die niet wensen deel te nemen, hebben de mogelijkheid om hun nominatie te weigeren door de BLSC hier schriftelijk over in te lichten.
Elke genomineerde die deelneemt aan de wedstrijd en die kans maakt een prijs te winnen, dient ervoor te zorgen dat één van haar vertegenwoordigers aanwezig is op het diner en op de prijsuitreikingceremonie die plaatsvindt op 14 oktober 2021, zodanig dat deze – indien Laureaat -vertegenwoordigd is op het podium om de prijs in ontvangst te nemen.

ARTIKEL 4

De genomineerde Shopping Centers en Retail Parks zullen per mail op de hoogte worden gebracht van hun selectie.
De genomineerden die zich ertoe verbinden deel te nemen aan de Excellence Awards Shopping and Retail zullen tevens het onderwerp uitmaken van een presentatie en korte video die tijdens de prijsuitreikingceremonie zal geprojecteerd  worden.
De deelnemers geven hun toestemming aan BLSC om alle verstrekte informatie te gebruiken en te publiceren in het kader van de Excellence Awards Shopping and Retail.
Het gebruik van het logo Excellence Awards Shopping and Retail is onderworpen aan een voorafgaandelijke toestemming van de BLSC.

ARTIKEL 5

In juli-augustus 2021 komen alle Juryleden samen. Zij bezoeken de genomineerde Shopping Centers en Retail Parks, die ter plaatse een voorstelling zullen geven van hun project. Na de presentatie in het engels worden de juryleden in het centrum rondgeleid.
De Jury is soeverein en zal niet gehouden zijn haar beslissing te rechtvaardigen. Geen enkele klacht zal weerhouden worden, noch wat de keuze van de genomineerde Shopping Centers of Retail Parks, noch op het vlak van de keuze van de laureaten of de keuze tussen ex-æquo’s of enig ander aspect van de wedstrijd. Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de Voorzitter van de jury beslissend.
Het eenvoudig deelnemen aan de wedstrijd houdt van rechtswege in dat het huidige reglement in zijn geheel door de deelnemers wordt aanvaard.
De Jury kan haar beslissing bij de selectie onbegrensd baseren op verschillende criteria, zoals:

  • Originaliteit van het concept of het product
  • Kwaliteit van architectuur en interior design
  • Branche mix
  • Flexibiliteit t.o.v. specifieke vereisten van de markt
  • Innovatie gehalte
  • Kwaliteit van het onthaal en de dienstverlening
  • Duurzaamheid en milieu vriendelijkheid

ARTIKEL 6

De resultaten van de vergadering van de Jury zullen bekend gemaakt worden tijdens de ceremonie van de Excellence Awards Shopping & Retail die zal plaatsvinden op donderdag, 14 oktober 2021, in Skyhall in Zaventem, waar de laureaten hun prijs in ontvangst zullen nemen.
Geen enkele genomineerde zal vóór de officiële overhandiging van de prijzen op de hoogte worden gebracht van de resultaten.