Woordje van de voorzitter

Beste BLSC leden,

We schrijven intussen alweer maart 2021, zowat een jaar nadat het Covid19-virus het leven van ons allen professioneel en privé overhoop haalde.
Ik hoop in de eerste plaats dat het met u en uw naasten goed gaat. En mocht dat niet helemaal het geval zijn, dat u dan de steun en hulp vindt die nodig is om u in de uitdagingen te helpen.

Vanuit BLSC zijn wij het gewoon om jaarlijks een aantal momenten te creëren waarop we elkaar in levende lijve ontmoeten. Van gedachten kunnen wisselen. Mensen en organisaties in onze sector in de bloemetjes kunnen zetten. Of ons laten inspireren door retaillocaties in binnen- en buitenland op één van onze study trips. Helaas, zowat al deze gelegenheden waarop wij onze leden steeds in grote getale mogen verwelkomen, dienden wij grotendeels on hold te zetten.

Natuurlijk zijn we ondertussen niet bij de pakken blijven zitten. Er was veelvuldig overleg binnen de Raad van Bestuur, Directiecomité, Juridische Werkgroep, alsook met externe beroeps-en retailorganisaties over hoe we best de sector van het winkelvastgoed en iedereen die er zijn of haar boterham mee verdient, kunnen ondersteunen. Vergaderingen werden belegd, drukkingsmiddelen naar de Overheden toe werden gezamenlijk besproken en uitgevoerd.

Wij hebben van het ‘Coronajaar’ ook gebruik gemaakt om de koppen bij mekaar te steken en te brainstormen over de volgende 25 jaar van de BLSC. Een gevolg hiervan is dat de Raad van Bestuur werd geoptimaliseerd, en het Directiecomité verjongd en uitgebreid.

Er zijn ondertussen,naast de Juridische Werkgroep , ook nieuwe werkgroepen geinstalleerd met de intentie gezamelijke initiatieven te nemen of general practices te bespreken omtrent Asset Management, Property Management en Marketing.

Er wordt door enkele Directieleden hard gewerkt aan ons eerste virtueel Event, en hopelijk kunnen wij in het najaar onze Excellence Awards vieren!

Een van de nieuwigheden is ook deze Newsletter waarvan U het eerste exemplaar onder ogen hebt. De bedoeling hiervan is onze belangrijke en/of interessante info te delen, en alzo een bijkomende meerwaarde te bieden voor onze Leden. Zeker in tijden waarin we mekaar minder kunnen ontmoeten zal dit een leuke opsteker zijn.

Wij hebben de intentie deze Newsletter enkele keren per jaar rond te sturen, en uiteraard steeds verder te optimaliseren en te verbeteren. Daarom appreciëren we ontzettend Uw feedback alsook alle nieuwe ideeën, artikels…. Hoe meer interessante input, hoe leuker het zal zijn voor ieder van ons. Laat het een Newsletter van ons zijn voor ons!

Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid, een snelle vaccinspuit en een even snelle terugkeer naar een normaler leven met normale contacten.

Veel leesgenot,

Filip
Voorzitter BLSC

Overige nieuwsberichten