Project in de schijnwerpers: De herontwikkeling van het commercieel complex RICH’L en het retailpark BIX in Waterloo.

Redevco beheert twee sites in Waterloo die dateren van de jaren zeventig. Het BIX retailpark, gesitueerd in de periferie vlakbij de beroemde Leeuwenheuvel in Mont-Saint-Jean, en het winkelcomplex RICH’L in het centrum van Waterloo.

In 2010 nam Carrefour de beslissing om haar winkels in te herorganiseren en om de Hypermarkt in het centrum om te vormen naar een kleinere Carrefour Market. Dit was het startschot voor Redevco om de twee locaties gelijktijdig te herontwikkelen. Het uitgangspunt was om beide sites complementair en toekomstbestendig te maken met een aantrekkelijk winkelaanbod, duurzame infrastructuur en een moderne architectuur.

Ook de strategische commerciële positionering van elk van de twee sites werd herzien: BIX biedt de typische commerciële mix van een klassiek retailpark uit de periferie; versus het complex RICH’L met winkels die complementair zijn met het stadscentrum langs de Drève Richelle.

De andere bestaande huurders kregen de kans om zich te herpositioneren. Brico verhuisde van het centrum naar Mont-Saint-Jean waar hun winkel omgevormd werd tot een Brico Planit. Ook Auto 5 verhuisde van het centrum naar BIX.

Het is duidelijk dat de beide projecten nauw met elkaar verbonden zijn waarbij een uitdagende werfplanning in verschillende fases het mogelijk maakte om zoveel mogelijk commerciële activiteit op de sites te behouden.

BIX: vlot bereikbaar retailpark op regionale schaal

De renovatie van het retailpark Waterloo BIX in Mont-Saint-Jean werd vorig jaar (2021) voltooid. Het resultaat is een retailpark op regionale schaal met een 20-tal units voor een totaal van bijna 37.000 m². Dit retailpark herbergt één van de grootste Carrefour Hypermarkten in België en werd door de klanten altijd al geapprecieerd voor zijn toegankelijkheid.

Het project BIX omvatte enerzijds een volledige renovatie van alle gebouwen die bewaard zijn gebleven (Carrefour hypermarkt, Lunch Garden en McDonalds restaurants, Centrakor en alle shops in de mall) en anderzijds een uitbreiding met nieuwe commerciële units om plaats te bieden aan een Brico Planit winkel, Auto5 en Carglass garages, een Shell benzinepomp, een Medi-Market parafarmacie, een TUI reisbureau en een Kojump recreatiepark.

Ook de buitenparking werd volledig heraangelegd en uitgebreid met 500 ondergrondse parkeerplaatsen. In samenwerking met SPW werd een grote rotonde aangelegd, ook fietspaden en veilige voetgangerspaden zijn geïntegreerd om alle soorten mobiliteit in en rond het complex te verbeteren.

RICH’L: duurzaam complex met winkels die complementair zijn met het stadscentrum

De werken in het centrum gaan de laatste fase in en worden in het najaar van 2022 afgerond. De laatste nieuwe huurders zijn nu ook bekend: Intersport, 4 Murs, Ville Neuve, Komini en ING.

Die nieuwe huurders vervolledigen het gevarieerde aanbod van merken die al vóór de herontwikkeling op de site actief waren: Carrefour Market, Brico en Lunch Garden. Enkele winkels openden de deuren naarmate de werken verder vorderden: Maisons du Monde, A.S. Adventure, Chaussures Delcambe, The Box (fitness center), Burger King, Pizza Hut en Medi-Market. Tot slot komt er op het centrale plein een horecapaviljoen.

Tegelijk werd de parking geleidelijk opnieuw aangelegd, zodat de klanten steeds over voldoende parkeerplaatsen blijven beschikken. Als het project klaar is, telt het complex ongeveer 700 gratis parkeerplaatsen omgeven door groen, 8 elektrische laadpalen en een P+R-zone.

Video Waterloo RICH’L fase 2

  • Een eigen brand

Het volledig gerenoveerde winkelcomplex van 23.600m² met een uitgebreide mix van in totaal 20 merken, zal in november 2022 openen en verdergaan onder de naam: RICH’L.

De naam en het logo RICH’L – met een weglatingsteken in de vorm van een blaadje – verwijzen naar het adres van de site: Drève Richelle.
RICH’L is strategisch gelegen en kan als één van de toegangspoorten tot Waterloo worden beschouwd. Redevco wil die lokale verankering zeker uitspelen. De keuze voor een korte en makkelijk te onthouden naam sluit trouwens aan bij de waarden van de site: nabijheid, gemak, comfort en – uiteraard – duurzaamheid, die door het blad wordt verbeeld. De laatste nieuwtjes en de vorderingen van de werken zijn te volgen op www.richl.be.

  • Duurzame ontwikkeling

Om de duurzaamheid van de site en haar gebouwen te optimaliseren, neemt Redevco tal van maatregelen. Deze passen in de Missie 2040 van Redevco, dat streeft naar een volledig koolstofvrije portfolio tegen 2040. Zo werd met alle nieuwe huurders een ‘green lease’ afgesloten. Verder beschikken de nieuwe gebouwen over een groendak. Op korte termijn krijgen de huurders de kans deel te nemen aan het ‘Solar Project’ van Redevco waardoor ze stroom kunnen afnemen opgewekt door de zonnepanelen op het dak van hun winkel. De parking is grotendeels waterdoorlatend, zodat regenwater in de bodem kan doordringen.

Voor het laatste gebouw dat nog moet worden opgetrokken, gaan de maatregelen nóg verder: het zal volledig CO2-neutraal zijn, de isolatiewaarden zullen boven de huidige normen liggen en de bouwmaterialen zullen volgens het ‘Cradle to Cradle-principe’ worden gekozen.

De vestigingen van Medi-Market en Pizza Hut werden ook gebouwd met een houten structuur die volledig demonteerbaar is. Na voltooiing van het project wil Redevco de BREEAM-In-Use score ‘Excellent’ behalen voor alle nieuwe gebouwen.

  • Residentieel

Over een laatste residentiële fase, gelegen op de hoek tussen de Tervuursesteenweg en de Drève Richelle, wordt momenteel nog met het gemeentebestuur overlegd. Er zouden een twintigtal appartementen kunnen worden gerealiseerd.

Overige nieuwsberichten