Project in de schijnwerpers: Retail Park Westpark Veurne

Westpark Veurne is een project van vastgoedontwikkelaar Pano Real Estate (familie Panckoucke). Het project in aanbouw is gelegen aan de Brugsesteenweg en zal plaats bieden aan 9 winkels: Jumbo, Lidl, Action, Jysk, Kruidvat, Fun, Eggo, Bon’Ap en Bel&Bo. Er worden 310 autoparkeerplaatsen voorzien en 50 overdekte fietsenstallingen. Pano Real Estate ambieert met Westpark Veurne een duurzaam winkelpark met de nodige landschappelijke integratie, insectenhotel, hergebruik van regenwater… De huurders kunnen gebruik maken van de energie opgewekt door de 10.000 m² zonnepanelen op het dak.

Eind november 2021 werd gestart met de grond- en funderingswerken van het winkelpark. De eigenlijke bouwwerken namen ongeveer 5 maanden in beslag. Het winkelpark is reeds enige tijd volledig verhuurd. Begin juli 2022 werd de eerste winkelruimte overgedragen aan Lidl. De retailers zijn momenteel druk bezig met de inrichtingswerken van hun winkel. Het winkelpark zal de deuren openen voor het publiek op woensdag 9 november 2022.

Westpark wordt een toonbeeld inzake duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Het gebouw gaat CO2-neutraal opereren, hemelwater wordt opgevangen in regenwaterputten en gerecupereerd als spoelwater voor de toiletten. De klinkers van de bestrating zijn waterdoorlatend. Op de volledige dakoppervlakte worden zo’n 3.000 zonnepanelen geplaatst, goed voor een vermogen van ongeveer 1,2 MWp. Dat komt overeen met het gemiddeld elektrisch verbruik van maar liefst 250 gezinnen en zal een jaarlijkse besparing van ruim 350 ton CO2 opleveren. De zonne-energie zal maximaal lokaal verbruikt kunnen worden door de handelszaken en via één van de 6 laadpunten voor elektrische voertuigen. Alle verlichting van wegenis, parkings en lichtreclames is met LED uitgerust.

De site is multimodaal ontsloten en dus niet enkel vlot toegankelijk voor auto’s, maar ook voor fietsers en voetgangers. De voetgangers kunnen het winkelpark veilig bereiken met de zebrapaden en aansluitende wandelpaden. We takken aan op het bestaande fietspad langs de Brugsesteenweg. Een bushalte van De Lijn stopt vlak voor de deur.

Veurne is een regionale en groeiende stad met een relatief beperkt aanbod aan grote handelsruimten. Anderzijds heeft het project voldoende schaal en door de uitstekende ligging vlak bij de stad zullen de handelszaken kunnen genieten van een regionaal verzorgingsgebied. In totaal zijn de 9 handelszaken samen goed voor ongeveer 160 jobs.

Overige nieuwsberichten