Juridische Werkgroep: De duivel zit in de details… van de definitie!

De overgrote meerderheid van de retailers, die huren bij professionele verhuurders betaalt nu een gegarandeerde minimumhuur zoals vastgelegd in het huurcontract. Sommige huurders zijn er echter in geslaagd om hun verhuurder te overtuigen hun huur (geheel of gedeeltelijk) te laten betalen op basis van de omzet die zij behalen in het gehuurde pand, waardoor een deel van het exploitatierisico bij de verhuurder van hun winkel komt te liggen.

Onlangs kwam ons ter ore dat een bekende winkelketen onderwerp was van een betwisting met een verhuurder over de toepassing van de contractuele clausule inzake het omzetcijfer.

Waarover ging het precies?

Verbaasd dat de omzet van de huurder abnormaal laag leek, maakte de verhuurder gebruik van de door de huurovereenkomst geboden mogelijkheid om de cijfers van de huurder te laten controleren door een bedrijfsrevisor. Groot was zijn verbazing toen de revisor hem vertelde dat er door de huurder substantiële bedragen van de omzet waren afgetrokken wegens retouren van door klanten betaalde artikelen… via de webshop of in een andere winkel van de huurder, maar binnen gebracht in de winkel van de verhuurder . Door deze ‘goochel’-truc had de huurder de omzet van de winkel en daarmee de huur die hij aan de verhuurder verschuldigd was, kunnen verlagen.

Aangezien de meeste huurders die hun huur (deels) op basis van de omzet van de winkel betalen, echter uiterst voorzichtig zijn om de inkomstenstromen gegenereerd door hun online activiteiten (zelfs na een bezoek aan de winkel) uit te sluiten van de “omzet van de winkel”, is er geen reden om het inkomen van de verhuurder te verminderen vanwege deze online activiteit of die bij een andere verhuurder.

Hieruit kunnen we besluiten dat de partijen best zorgvuldig overgaan tot een nauwkeurige formulering van de clausule van de huurovereenkomst die definieert wat zij bedoelen met “winkelomzet”. In het bijzonder zullen zij ervoor zorgen dat alle elementen die in aanmerking worden genomen of uitgesloten van deze definitie duidelijk worden gespecificeerd (met name door zich duidelijk te richten op “kortingen, terugbetalingen voor geannuleerde bestellingen of geweigerde producten, die het gevolg zijn van aankopen die zijn gedaan in het gehuurde pand”) om elke uitgebreide interpretatie door de huurder te vermijden, alsook om het recht van de verhuurder op te nemen om, indien nodig, de cijfers die hem door de huurder worden overhandigd, te controleren.

De duivel zit inderdaad soms in de details…

Nicolas Rosiers,

Voorzitter Juridische Werkgroep

Overige nieuwsberichten