Een online wedstrijd als boost voor jouw community: de valkuilen en oplossingen

Het opzetten van wedstrijden is sinds jaar en dag een zeer vaak toegepaste techniek om een doelpubliek zoals shoppers van winkelgebieden (binnensteden, retailparken, shoppingcentra…) te activeren. De organisatoren beogen hierbij uiteraard niet enkel het verhogen van de footfall, maar willen er ook enige animo en brand awareness mee creëren. Het verzamelen van gegevens en boosten van inschrijvingen op de nieuwsbrief en volgers op social media vormen mee de doelstellingen. Zo komen de deelnemers in de marketing funnel terecht en kunnen ze verder geactiveerd worden.

Laat ons een standaard wedstrijd schetsen: wanneer een klant een aankoop doet in een winkel van een shoppingcentrum ontvangt deze een ‘lotje’. Een ticket dus met een deelnamecode erop. Om te kunnen winnen, moet de klant de code registreren op een online pagina van het shoppingcentrum, een schiftingsvraag beantwoorden en het wedstrijdreglement en de privacyverklaring aanvaarden. Bovendien wordt hen ook gevraagd of ze willen inschrijven op de nieuwsbrief. De winnaars worden door middel van een trekking door een onschuldige hand bepaald.

Legaal of niet?

Er bestaan heel wat meningen omtrent de legaliteit van dergelijke wedstrijden. Maar niet alles is zo zwart-wit zoals men zou denken. Onze juridische expert schetste de volgende basisprincipes:

Als men spreekt over het organiseren van een wedstrijd, dan vallen organisatoren al snel in de categorie van loterijen en kansspelen.
Een loterij wordt in artikel 301 van het Strafwetboek als volgt gedefinieerd: “Alle verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot.” Deze zijn volgens de wet in de regel verboden.
Daarnaast definieert artikel 2 van de kansspelwet een kansspel als volgt: “Elk spel, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, of inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.” Ook deze type ‘spelen’ zijn in de regel verboden.

Het is dus duidelijk: de boodschap is om te vermijden dat het spelconcept gedefinieerd wordt als een loterij of kansspel. Zodra minstens één van de wezenlijke kenmerken van een verboden kansspel of loterij niet voldaan is, zijn deze wetgevingen en het strafwetboek niet meer van toepassing. Op die manier kan een wedstrijd naar eigen wil en met eigen spelregels georganiseerd worden. In de praktijk zien we dat vele organisatoren dan daartoe een (creatieve of intellectuele) inspanning van de deelnemers als deelnamevoorwaarde toevoegen, bijvoorbeeld: upload een selfie of verzin een slogan voor het shoppingcentrum. Op die manier heeft de deelnemer ook effectief impact op het resultaat van het spel en hangt dat niet alleen maar van het lot af.

Tip:
Een gratis deelname als enige afwijkende voorwaarde wordt best vermeden. Sommige rechtspraak ziet het feit dat je pas een deelnamecoupon ontvangt na aankoop van een product in een winkel, als een bewijs dat deelname toch niet gratis is.

Wedstrijdreglement

Het zal sommigen misschien verwonderen, maar een wedstrijdreglement is helemaal niet verplicht. Er is namelijk geen wetgeving van toepassing die dit oplegt, maar het is uiteraard wel aangewezen om discussies met deelnemers tijdens of achteraf te vermijden. We raden dan ook aan een reglement op te stellen dat zo kort mogelijk is en geen ruimte laat voor (verkeerde) interpretaties.

Tip:
Wees in het wedstrijdreglement ook zo duidelijk mogelijk over wat er gebeurt in het geval van een ex aequo.

Wie wint?

Het stellen van een wedstrijdvraag om te bepalen wie wint dient alleen om ervoor te zorgen dat het spel niet gecatalogeerd wordt als een verboden loterij of kansspel.
Bepalen wie gewonnen heeft kan het best gebeuren door een schiftingsvraag aan de wedstrijdvraag toe te voegen, zo is er geen twijfel mogelijk. Bij een schiftingsvraag wint de persoon met het antwoord dat het dichtst bij de oplossing ligt.
Het is een misvatting dat een schiftingsvraag noodzakelijk is. Je kan perfect werken met een jury die bij een creatieve opdracht op basis van hun persoonlijke voorkeur het beste antwoord kiest of een trekking doet uit alle juiste antwoorden op de wedstrijdvraag. Zorg vooral dat de winnaar objectief bepaald wordt en dat dit in geval van discussie bewezen kan worden.

Tip: We raden daarom aan om een kort rapport bij te houden dat een officieel einde maakt aan de wedstrijd. Dit rapport vermeldt het aantal deelnames, hoe de trekking gebeurd is, wie uiteindelijk gewonnen heeft… .

Let’s add some fun & technology!

Een uitermate eenvoudige wedstrijd waarbij men een deelnameformulier handmatig moet invullen levert op vandaag niet meer het verhoopte aantal deelnames op. Shoppers worden verleid met heel wat leuke wedstrijdconcepten waarbij veelal gamification platformen met een hoogstaande user experience ingezet worden.

Bij Wisely zetten we hier ook hard op in en onderscheiden wij 4 types:

  • Gamification XS: we maken gebruik van gratis tools, zoals Google Form of Wufoo, waarbij een standaard opmaak gehanteerd wordt en er dus weinig mogelijkheden zijn voor branding. Onder dit type catalogeren wij ook een eenvoudige wedstrijd die bijvoorbeeld enkel via een FB-post opgezet is.
  • Gamification S: we maken gebruik van een platform waarmee we op maat van de wedstrijd diverse invulvelden toevoegen en waarbij volledige branding mogelijk is. Er worden ook extra maatregelen toegevoegd om fraude of mogelijke hacking te voorkomen, bijvoorbeeld door minimale responsvertragingen of het blokkeren van verdachte IP’s.
  • Gamification M: we vullen de gamification S aan met een methodologie van deelnamecodes. Per deelnamecode kan eventueel een afzonderlijke schiftingsvraag toegevoegd worden. Dit kan van toepassing zijn wanneer er doorheen de wedstrijd tussentijds winnaars bekend gemaakt moeten worden. Ook hier voegen we extra beveiliging toe om queries van hackers slimmer af te zijn.
  • Gamification L: we maken gebruik van specifieke (third party) gamification platformen met heel wat extra entertainment of een doorgedreven user experience. Er kan gekozen worden uit tientallen concepten: een tracker game, een jackpot, een rebus …

Afhankelijk van het type (XS, S, M of L) varieert het budget van enkele honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s. Men kan hierin zo ver gaan als men wil. Maar met een goed doordacht concept en de meest eenvoudige aanpak kan al een zeer mooi rendement behaald worden.

Uitsmijter

Wij stellen vast dat gemiddeld 50% van de deelnemers aan een wedstrijd zich op de communicatiekanalen van onze klanten inschrijven. Deze deelnemers bevinden zich al dieper in de funnel, want ze hebben enige moeite gedaan om de wedstrijd af te werken en zouden het dan ook leuk vinden om op de hoogte te zijn van de volgende wedstrijd. Op voorwaarde uiteraard dat het spelconcept aantrekkelijk in elkaar zat ;-).

Wisely en Beaver & Eagle

Beaver & Eagle is het partnerbedrijf van Wisely en onderzoekt continu nieuwe manieren om via technologie een doelpubliek te activeren. Wanneer een oplossing op maat niet in bestaande platformen gevonden kan worden, configureert Beaver & Eagle het zelf. Dit is onder meer het geval voor de formules gamification S en M die Wisely aanbiedt.
Waar nodig gaat Wisely ook diep in de juridische context van wedstrijden en spelconcepten om nuances te brengen over wat nu werkelijk kan, mag of moet. Op basis van deze kennis worden dan template spelpagina’s en wedstrijdreglementen opgemaakt.

Ik wil meer weten!

Organiseer je binnenkort een wedstrijd en heb je nog twijfels of vragen, aarzel dan niet om even met ons af te stemmen.

Overige nieuwsberichten