Mission Statement:

Woordvoerder van de Shopping Center Industry

De BLSC stelt zich als doel een draagvlak te vormen voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van zijn leden bij de ontwikkeling, financiering, exploitatie en instandhouding van winkelcentra in de ruimste betekenis van het woord en het promoten van deze centra op de Belgische en Luxemburgse markt.

BLSC profileert zich als:

  • Woordvoerder en vertegenwoordiger bij uitstek van de Shopping Center Industry naar alle privéorganisaties en officiële instanties, de federale, gewestelijke en lokale overheid en alle belangenverenigingen – zowel handelaars- als consumenten-organisaties
  • Gesprekspartner bij uitstek voor de sector zelf van de winkelcentra door het bekend maken en het doen aanvaarden van hun standpunten in materies rond de evolutie van de ‘Shopping Center Industry’

De BLSC doet dit o.a. door:

  • De tweejaarlijkse organisatie van de Shopping Awards
  • De regelmatige publicatie van de ‘Directory of Shopping Centers in Belgium and Luxembourg’
  • De organisatie van diverse activiteiten zowel in België als in het Groothertogdom Luxemburg: seminaries, lunchcauserieën en bezoeken aan winkelcentra en retailprojecten, zowel in België als in het buitenland
  • Communicatie met zijn leden en de media
  • Contacten met professionele organisaties
  • Contacten met overheidsdiensten en ministeriële kabinetten

Als “Associate Member” van ICSC Europe (International Council of Shopping Centers) biedt de BLSC zijn leden het voordeel van bevoorrechte contacten met zusterorganisaties (Nationale Raden) in het buitenland.

BESTEL DIRECTORY (2016)
WORD LID
ledenlijst
statuten